Cấp phép hoạt động dạy thêm học thêm

Lượt xem:


– Bước 1. Tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu mở cơ sở dạy thêm liên hệ với cơ quan cấp phép để được tư vấn và cung cấp bộ mẫu hồ sơ.

– Bước 2. Liên hệ với các cấp có liên quan (UBND cấp xã, thủ trưởng các đơn vị trường học v.v..) để hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

– Bước 3. Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của cơ quan cấp phép.

– Bước 4. Kiểm tra, thẩm định hồ sơ

– Bước 5. Kiểm tra thực tế điều kiện tổ chức dạy học tại cơ sở đề nghị cấp phép

– Bước 6. Trả kết quả đề nghị cấp phép theo lịch hẹn của cơ quan cấp phép.

– Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cấp giấy phép hoạt động dạy thêm, học thêm đối với các trường, các cơ sở dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông. ( đối tượng này nộp HS tại Sở GD )

– Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức cấp giấy phép hoạt động dạy thêm, học thêm đối với các trường, các cơ sở dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở. ( đối tượng này nộp HS tại Phòng GD )

Thành phần hồ sơ

1. Dạy thêm, học thêm trong nhà trường

Hồ sơ đề nghị cấp phép gồm:

– Tờ trình xin mở lớp dạy thêm, học thêm;

– Chủ trương của nhà trường và biên bản thống nhất giữa nhà trường và Ban đại diện cha mẹ học sinh;

– Danh sách trích ngang giáo viên đăng ký dạy thêm đảm bảo các yêu cầu tại Điều 8 của Thông tư 17/2012/TT- BGDDT;

– Kế hoạch dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung: Đối tượng học thêm; thời gian, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu, phương án thu, chi và sử dụng tiền học thêm; phương án tổ chức dạy thêm, học thêm và chương trình các môn học sẽ tổ chức dạy thêm v.v.;

– Đơn xin học thêm của học sinh. (mẫu đơn được thiết kế cho học sinh tự ghi đăng ký môn học, đăng ký giáo viên giảng dạy và có chữ ký đồng ý của cha mẹ học sinh, 05 đơn nộp kèm theo hồ sơ xin cấp phép, số đơn còn lại lưu tại trường)

* Lưu ý: Thời gian các đơn vị đề nghị cấp phép được chia làm 2 đợt (đợt 1: tháng 9, đợt 2: tháng 12 hàng năm). Các trường hợp khác do cơ quan có thẩm quyền cấp phép quyết định.

2. Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

   – Tờ trình đề nghị cấp giấp phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm (UBND cấp xã nơi đặt điểm dạy thêm xác nhận tính pháp lý của cơ sở vật chất, điều kiện đảm bảo vệ sinh, an toàn của cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, hợp pháp của nhân sự và khai báo thuế với địa phương);

– Đơn xin dạy thêm của người đăng ký dạy thêm

(Đối với cán bộ, giáo viên đương nhiệm trong ngành giáo dục tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải có đơn đăng kí có dán ảnh, đóng dấu giáp lai và ý kiến của thủ trưởng đơn vị nơi công tác. Thủ trưởng đơn vị  xác định 2 nội dung đối với cá nhân xin tham gia dạy thêm ngoài nhà trường. Nội dung 1, xác nhận theo khoản 3, khoản 4 điều 8 tại Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT. Nội dung 2, xác nhận theo điểm b, khoản 4 điều 4 tại Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT).

– Kế hoạch tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm, trong đó nêu rõ các nội dung: Đối tượng học thêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu, chi, quản lý và sử dụng tiền học thêm; phương án tổ chức dạy thêm, học thêm;

– Bản sao hợp lệ giấy tờ xác định trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạt động dạy thêm và người đăng ký dạy thêm;

Số bộ hồ sơ
02 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Tải về

15  ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ của tổ chức, cá nhân