Cấp bằng tốt nghiệp

Lượt xem:


1. Đối với cá nhân: Không

2. Đối với cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
Bước 1:

  • Phòng khảo thí sau khi đã hoàn thành dữ liệu tốt nghiệp trung học phổ thông.
  • Phòng giáo dục và đào tạo sau khi xét tốt nghiệp chuyển dữ liệu đến bộ phận in bằng TH THCS.

Bước 2: In bằng theo dữ liệu.

Sau khi in thì có bộ phận kiểm tra dán ảnh, nhập kho, sau đó trả về các trường trung học cơ sở để vào sổ cấp bằng và cấp phát cho học sinh.

Thành phần hồ sơ

Thành phần hồ sơ, bao gồm: Danh sách người học được công nhận tốt nghiệp.

Số bộ hồ sơ
1 bộ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

Trả kết quả sau 2 tháng