Tiêu đề Loại thủ tục Chi tiết
Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở người nước ngoài TTHC Xem
Tiếp nhận học sinh trung học cơ sở Việt Nam về nước TTHC Xem
Thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ công lập hoặc trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục TTHC Xem
Cho phép trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ hoạt động giáo dục TTHC Xem
Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ TTHC Xem
Giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ (theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập) TTHC Xem
Thành lập trường tiểu học công lập, cho phép thành lập trường tiểu học tư thục TTHC Xem
Cho phép trường Tiểu học hoạt động giáo dục TTHC Xem
Cho phép trường Tiểu học hoạt động giáo dục trở lại TTHC Xem
Sáp nhập, chia, tách trường Tiểu học TTHC Xem
Giải thể trường Tiểu học (theo đề nghị của Tổ chức, cá nhân) TTHC Xem
Thành lập trường THCS công lập hoặc cho phép thành lập trường THCS tư thục TTHC Xem
Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục TTHC Xem
Thủ tục cho phép trường THCS hoạt động giáo dục trở lại TTHC Xem
Sáp nhập, chia tách trường Trung học cơ sở TTHC Xem
Thủ tục giải thể trường THCS (theo đề nghị của cá nhân, tổ chức thành lập trường) TTHC Xem
Tuyển sinh trung học cơ sở TTHC Xem
Chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở TTHC Xem
Tiếp nhận đối tượng học bổ tục trung học cơ sở TTHC Xem
Cho phép trường phổ thông dân tộc nội trú có cấp học cao nhất là THCS hoạt động giáo dục TTHC Xem
Thành lập trường phổ thông dân tộc bán trú TTHC Xem
Cho phép trường phổ thông dân tộc bán trú hoạt động giáo dục TTHC Xem
Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc bán trú TTHC Xem
Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú TTHC Xem
Trang 1 / 212»